Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την ευκολία των πελατών μας.
Όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών πληροφοριών,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーΠαρακαλώ Επιβεβαιώστε.

Στο κείμενο

Διεθνής ανταλλαγή και πολυπολιτισμική συνύπαρξη

Ιαπωνική εκμάθηση

Θα σας καθοδηγήσουμε σε μαθήματα Ιαπωνικών για ξένους.

Μάθημα ιαπωνικής γλώσσας/ σαλόνι συνομιλίας

(Ίδρυμα με δημόσιο συμφέρον) Πρόκειται για ένα μάθημα ιαπωνικής γλώσσας που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Itabashi Culture and International Exchange.

★ Επίπεδο: Αρχάριος

詳細 は こ ち ら

Εθελοντική τάξη Ιαπωνικών

Θα εισαγάγουμε μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας που διοργανώνονται από ομάδες εθελοντών που διδάσκουν ιαπωνικά στο Itabashi Ward.

★ Επίπεδο: αρχάριος έως προχωρημένος

詳細 は こ ち ら

Άλλα μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας/ιστοσελίδες διαδικτυακής εκμάθησης

Θα σας παρουσιάσουμε αίθουσες διδασκαλίας που διδάσκουν ιαπωνικά εντός και εκτός του Itabashi Ward, καθώς και ιστότοπους και ιστότοπους που προσφέρουν διαδικτυακή μάθηση.

詳細 は こ ち ら