Η "Artist Bank Itabashi" παρουσιάζει τους πολιτιστικούς καλλιτέχνες που σχετίζονται με το Itabashi Ward ως "εγγεγραμμένους καλλιτέχνες" στους κατοίκους της πόλης Itabashi και δραστηριοποιούνται ως άτομα ή ομάδες ως επαγγελματίες ανεξάρτητα από το είδος της τέχνης. Είναι ένα εργαλείο υποστήριξης καλλιτεχνών που έχει εγκαταστάθηκε με στόχο να αυξηθούν οι ευκαιρίες για δραστηριότητες και ευκαιρίες για τους κατοίκους να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία!
Καλλιτέχνες που σχετίζονται με το Itabashi Ward στην πόλη σας
Γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο;
  • Χάρτης πολιτιστικών εγκαταστάσεων ▶
καλλιτέχνης
Αναζήτηση ανά είδος