Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την ευκολία των πελατών μας.
Όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών πληροφοριών,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーΠαρακαλώ Επιβεβαιώστε.

Στο κείμενο

Επισκόπηση ιδρύματος

プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

Θα χειριστούμε κατάλληλα τις προσωπικές πληροφορίες ως εξής.

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη και ελάχιστη.
Οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.
Προσωπικές πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρηθούν θα διαγραφούν αμέσως.
Εκτός εάν υπάρχουν ειδικές διατάξεις όπως νόμοι και κανονισμοί, τα προσωπικά στοιχεία δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου.
Θα αποτρέψουμε ατυχήματα όπως διαρροή, απώλεια, παραποίηση και φθορά προσωπικών πληροφοριών προς τα έξω.